Δείτε

το σταυρόν σας

και κάνετε το σταυρό σας

για το πλήθος των παραλογισμών και των ανιστόρητων απεικονίσεων.

mati mati mati mati mati mati mati mati mati mati mati mati