ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΑ

18

 

  ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ  
 

1η Εκδοχή από το πρατικόν ή μπρατικόν= Μέτρο δημητριακών και οσπρίων, το 1/4 του Κοιλού ή μοδίου ή μουζουρίου. Το μουζούρι εχει χωρητικότητα 16 οκάδες σίτου. Πιθανή η προελεσή του "πρατικόν" απο το πράττω δηλ. δικαιοπρακτώ, συναλάσσομαι. Η ετυμολογική ορθογραφία θα επέβαλε δύο ταυ, αλλά η λέξη διατηρήθηκε ακουστικά και μόνον. Ο κατασκευαστής τέτοιων σκευών θα ελέγετο πρατικάς και το παιδί του πρατικάκι.

ΠΗΓΗ: Ο Γάμος εν Κρήτη - Π. ΒΛΑΣΤΟΥ Κρητός - Εν Αθήναις 1893 - Τύποις Π. Δ. Σακελλαριου - σ.167 και 173


2η Εκδοχή απο το επιθ. μπρατικός=(Ιδιώμα Ρεθύμνου) αυτός που προσφέρει μπράτικα (δηλ. δώρα), ο φιλικός

ΠΗΓΗ: Λεξικό Ερμηνευτικό και Ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος - Αντώνιος Ξανθιδάκης - Ηράκλειο 2001 - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

 

 
  Copyright © - Aris Stougiannidis - All rights reserved